Chhahari Europe

Vi är en liten ideell och transparent organisation som kämpar för utsatta barns existens i Nepal. Vårt arbete omfattar idag stöd för ett barnhem i Kapan, Kathmandu med 25 barn och 2 ”föräldrar”. Vi samarbetar med vår systerorganisation i Nepal samt en skola i närheten av barnhemmet där barnen får nödvändig kunskap för att fortsätta utvecklas. Vi besöker barnhemmet flera gånger per år (helt på vår egen bekostnad) för att se över verksamheten. Vår hjälp och era bidrag går direkt till förmån för barnen,  inga administrations- eller övriga kostnader betalas med de bidrag som vi får in. Det är så vi vill och tycker att man ska bedriva verksamheten!

Utsatta barn har inga rättigheter

Barnen på Chhahari kommer från byar på landsbygden, oftast från svåra förhållanden och stor fattigdom. Många av barnen har inga föräldrar, de är antingen döda, de saknas eller de är för sjuka för att ta hand om sina barn. Barnen hamnar då i en utsatt position där de kan falla offer för människohandel och då behandlas som varor som säljs och köps och utnyttjas hänsynslöst, för att tjäna så mycket pengar som möjligt. Det är ytterst vanligt att utsatta flickor och pojkar utnyttjas sexuellt, som billig arbetskraft, de adopteras bort eller tvingas tigga och begå stölder och andra brott.

Utsatta barn saknar rätten till överlevnad; rätten att utvecklas till fullo; rätten till skydd mot skadlig påverkan, övergrepp och exploatering; möjligheten att fullt ut delta i ett familjeliv och ett normalt kulturellt och socialt liv.

Utsatta barn, framförallt flickor, har inga rättigheter (Foto: Jari Kinnunen)
Utsatta barn, framförallt flickor, har inga rättigheter (Foto: Jari Kinnunen)

Kunskap och trygghet är vägen ur fattigdom och utsatthet

Barnhemmet Chhahari är en trygg plats där barnen lever under familjeliknande förhållanden. Vi är även med och driver en skola, Sagarmatha Educational Academy, som behövs för att ge barnen kunskaper för att utvecklas till oberoende individer. Även skolan är en trygg plats som blivit mycket uppmärksammad för dess ordning och utmärkta resultat. På skolan går inte bara barnen från hemmet utan även andra elever som uppskattar ordningen och de goda resultaten där. Till största delen sker utbildningen på engelska för att öka elevernas möjligheter till vidareutbildning och till ett arbete i framtiden.

Kunskap och trygghet är vägen ur fattigdom och utsatthet
Kunskap är vägen ur fattigdom och utsatthet (Foto: Jari Kinnunen)

Vill du följa med på nästa resa?

Det finns alla möjligheter att åka till Nepal och jobba som volontär. Som volontär hjälper du till med olika aktiviteter för barnen på barnhemmet och skolan som ligger i närheten, t.ex. utflykter, musik, fotbollsträningar, föreläsningar, datakunskaper men det viktigaste är att du finns där och tillbringar tid tillsammans med barnen.

Vi på Chhahari bekostar alltid våra resor, logi och omkostnader själva. Vi kan däremot hjälpa till med att förmedla ett prisvärt tryggt och bra boende. Läs mer om resråd om du ska åka till Nepal >> eller kontakta Jari Kinnunen på 0730-222040 eller skicka mail till info@chhahari.eu för mer information.

Barn och personal på barnhemmet Chhahari i Kathmandu, Nepal.
Barn och personal på barnhemmet Chhahari i Kathmandu, Nepal (December 2015. Foto: Jari Kinnunen)