Vår vision – bättre lärande

Chhahari Europe kommer under året tillsammans med utbildningsföretaget Lin Education och skolan SAGE i Kathmandu att genomföra ett e-learningprojekt där Lin Education förser skolan med 30 st iPads samt pedagogiska program.


Vår vision – ett nytt barnhem

Det nuvarande barnhemmet ligger i Kapan, Katmandu där en fastighet hyrs idag. Ständigt ökade hyreskostnader och byggnadens begränsade konstruktion är idag två betydande hinder för en förbättring och utvidgning av Chhaharis verksamhet.

Idéer om att bygga ett nytt barnhem för 30 barn började gro i december 2015 vilket resulterat i en enkel projektplan med följande milstenar som presenterades i mars 2016:

  1. Att ha en granskad och godkänd projektplan av styrelser i Chhahari Nepal och Chhahari Europe
  2. Att förvärva en bit mark i Kathmandu där ett barnhem kan byggas (alternativt en färdig byggnad)
  3. Att skapa ett attraktivt koncept för ett nytt barnhem
  4. Att attrahera sponsorer med konceptet och att säkra finanserna
  5. Att förverkliga projektet

Den uppskattade budgeten för att köpa tomt och bygga ett nytt barnhem är ca: 3.5 MSEK. Vid presentationen så var man överens om att projektet inte får inskränka på den dagliga verksamheten utan måste finansieras helt fristående.