Chhahari Europe

Sedan 2014-02-11 är Chhahari Europe med säte i Halmstad, Sverige en registrerad ideell förening med organisationsnummer 802476-8106.

Styrelse 2017 (se konstitueringsmöte >>):
Ordförande: Jari Kinnunen
Vice ordförande, kassör: Maria Jeansson Kinnunen
Sekreterare: Sara Trollér
Ledamot: Steve Galloway
Suppleant: Paula Martinsson

Stadgar (2015) >>

Kontakta Jari Kinnunen (info@chhahari.eu) för mer information.