Fyra nya barn kommer till Chhahari. Från Solukhumbu (öster om Kathmandu) kommer två systrar Amrita och Sunita. De kommer från väldigt fattiga familjeförhållanden där mamman tyvärr har gått bort. Från Bajura långt västerut i Nepal kommer Lalpura vars bägge föräldrar har gått bort och Rekha vars mamma har gått bort, båda från väldigt fattiga förhållanden.


Här är övriga barn/ungdomar som för tillfället finns på barnhemmet. Sagar har fått jobb på skolan i närheten som lärare och han fungerar som extra stöd åt övriga barn i familjen Chhahari.

ChhahariChildren2015