Vi är en ideell organisation som kämpar för utsatta barns existens i Nepal. Du kan göra skillnad.

Nepal är ett av de fattigaste och minst utvecklade länderna på jorden, här finns 2,6 miljoner barn mellan 5-14 år (de flesta flickor) som arbetar och över en miljon av dem går inte i skolan.

Många av barnen är utsatta och saknar rätten till överlevnad; rätten att utvecklas till fullo; rätten till skydd mot skadlig påverkan, sexuella övergrepp och exploatering; möjligheten att fullt ut delta i ett familjeliv eller ett normalt kulturellt och socialt liv.

Chhahari Europe vill förhindra och förebygga exploateringen av utsatta barn.

Läs mer om VÅRT ARBETE, om hur du kan bli MÅNADSGIVARE och om hur du ska registrera dig som MEDLEM.

l1010529

Läs mer om Chhahari >> eller se alla Barnen på barnhemmet >>